https://www.google.com/maps/search/S%E1%BB%91+17,+18,+l%C3%B4+60+khu+t%C3%A1i+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C6%B0+VinHome,+S%E1%BB%9F+D%E1%BA%A7u+h%E1%BB%93ng+b%C3%A0ng+h%E1%BA%A3i+ph%C3%B2ng/@37.0625,-95.677068,4z/data=!10m2!1e2!2e9

INOX AN KHANG: THI CÔNG INOX CHẤT LƯỢNG – UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG

  • Số 17+18, Lô 60, Khu Tái Định Cư Vinhome
  • 0966.356.459
  • lienhe.inoxankhang@gmail.com
    • Thứ 2 - Thư 6: 7.30-17.00
    • Thứ 7: 7.30-11.30
    • Chủ Nhật : Nghỉ